Andreas, Aidin og Martin modtager betalinger per episode af De Falske 9'ere